• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

cool

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 3235

ana kullanım 1

01. soğumak 02. serinlemek 03. soğutmak 04. serinletmek 05. azaltmak 06. rahatlatmak 07. serinlik vermek 08. söndürmek 09. sönmek 10. teskin etmek 11. yatışmak 12. yatıştırmak 13. aşılamak 14. sakinleştirmek

ana kullanım 2

01. serin 02. sakin 03. soğukkanlı 04. serinkanlı 05. küstah 06. çok iyi 07. süper 08. harika 09. serinlik 10. serinkanlılık 11. serinkanlılıkla 12. heyecanlanmadan 13. abartmasız 14. ilgisiz 15. kekâ 16. kendine hâkim 17. mayhoş 18. mükemmel 19. saygısız 20. serin hava 21. soğuk 22. soğuk davranan 23. tam tamına 24. terbiyesiz 25. yüzsüz 26. kabul edilebilir 27. sakin ol 28. soğukkanlılık 29. sükûnet 30. uygun 31. abartısız 32. acayip 33. aşılama 34. hissiz 35. hoş 36. iyi 37. kafasına göre takılan 38. kendini bilmez 39. klas 40. nefis 41. sade 42. sakinlik 43. şekerrenk 44. serin ton 45. serin yer 46. serinletme 47. sinirleri kuvvetli 48. soğukça 49. soğutma 50. tamı tamına

COOL = [ku: l] adjective
1 serin * eşanlamlı : cold, chilly, breezy, chilled * karşıtanlamlı : warm, hot
İngilizce örnek : The air is cool.
Türkçe çevirisi : Hava serin.
İngilizce örnek : I love swimming in a cool lake.
Türkçe çevirisi : Serin gölde yüzmeyi severim.
2 sakin, soğukkanlı, serinkanlı * eşanlamlı : calm, quiet, composed, placid, serene * karşıtanlamlı : agitated, excited
3 (davranış) soğuk, uzak * eşanlamlı : unfriendly, distant, frigid, lukewarm, chilly * karşıtanlamlı : friendly, warm
4 harika * eşanlamlı : great
İngilizce örnek : You look pretty cool in that new dress.
Türkçe çevirisi : Bu yeni elbiseyle harika görünüyorsun.
¤ verb
1 (down) soğumak, serinlemek
İngilizce örnek : The chicken soup is too hot. Let it cool down.
Türkçe çevirisi : Tavuk çorbası çok sıcak. Biraz soğusun.
2 soğutmak, serinletmek * eşanlamlı : chill, freeze, refrigerate * karşıtanlamlı : warm, heat
İngilizce örnek : When water is cooled, it expands.
Türkçe çevirisi : Su soğuyunca genişler.
İngilizce örnek : Metals will contract when cooled.
Türkçe çevirisi : Metaller soğuyunca küçülür.

1: 0 ms