• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

convert

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 5749

CONVERT = [kın'vö: t] verb
değiştirmek, dönüştürmek * eşanlamlı : change, transform, alter, turn, modify, transmute
İngilizce örnek : Any form of energy can be converted into any other form.
Türkçe çevirisi : Herhangi bir enerji şekli, başka bir enerji şekline dönüştürülebilir.
İngilizce örnek : Mass can be converted into energy.
Türkçe çevirisi : Kütle, enerjiye dönüştürülebilir.
İngilizce örnek : These houses are going to be converted into flats.
Türkçe çevirisi : Bu evler daire haline dönüştürülecek.
İngilizce örnek : This old mosque should be converted into a museum.
Türkçe çevirisi : Bu eski camii müzeye dönüştürülmeli.

CONVERT = convert nedir; convert ne demek; convert Türkçesi; convert nasıl okunur, okunuşu /kın'vö:t/ eylem

CONVERT = convert nedir; convert ne demek; convert Türkçesi; convert nasıl okunur, okunuşu /'kOnvö:t/ isim

1: 0 ms