• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

conversion

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 3120

ad / noun 15 – sociology

CONVERSION = (conversion nedir; conversion Türkçesi) Sahibinin izni alınmadan bir mal varlığının satılması veya başkasına devri.

CONVERSION = [kın'vö: şın] noun
1 değişme, dönüşme
İngilizce örnek : The conversion of Fahrenheit into Centigrade temperatures is achieved by a simple formula.
Türkçe çevirisi : Fahrenhayt’ın Santigrat derecelerine çevrilmesi, basit bir formülle olur.
İngilizce örnek : What is the rate of conversion into Turkish liras?
Türkçe çevirisi : Türk lirasına çevirme oranı nedir?
2 din değiştirme

CONVERSION nasıl okunur, okunuşu /kın'vö:şın/ isim

1: 0 ms