• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

convenient

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 3700

CONVENIENT = [kın'vi: niınt] adjective
uygun, elverişli * eşanlamlı : suitable, handy, fit, appropriate, accessible, available, servicable * karşıtanlamlı : inconvenient, inaccessible
İngilizce örnek : Let's meet at nine if it's convenient for you.
Türkçe çevirisi : Sana uyarsa saat dokuzda buluşalım.
İngilizce örnek : When will it be convenient for you to come?
Türkçe çevirisi : Gelmek için ne zaman müsait olursun?

1: 0 ms