• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

contour

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 10344

meteoroloji

CONTOUR = ['kontuı] noun
1 dış hatlar
2 (haritada) yükseklik çizgisi, kontur

CONTOUR = (contour nedir; contour Türkçesi) Deniz düzeyinin altında veya üstünde, eş yüksekliğe sahip noktaları birleştiren eğrilerdir. Bu nedenle, kontur çizgileri aynı zamanda yer yüzü şekillerini de yansıtır. Eğer kontur çizgileri sıkışıksa o zaman eğim dik, eğer seyrekse o zaman yer düzdür. Çizgiler arasındaki mesafe haritanın ölçeğine bağlı olduğu kadar yer şekillerine de bağlıdır. Kontur, meteorolojide yüksek düzey haritalarında sabit basınç düzeyinin deniz düzeyinden olan yüksekliğini gösterdiği için, konturların sık olması o bölgede rüzgârın kuvvetli olduğunu, seyrek olması ise orada rüzgârın zayıf olduğu anlamındadır.

1: 0 ms