• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

contemptible

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 21177

CONTEMPTIBLE = [kın'temptıbıl] adjective
alçak, aşağılık * eşanlamlı : low, mean, base, despicable, abject, vile, worthless, detestable * karşıtanlamlı : noble, admirable
İngilizce örnek : It was contemptible of the seller to deceive the tourist.
Türkçe çevirisi : Satıcı turisti kandırmakla adilik etti.

CONTEMPTIBLE = contemptible nedir; contemptible ne demek; contemptible Türkçesi; contemptible nasıl okunur, okunuşu /kın'temptıbıl/ sıfat

1: 0 ms