• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

contemplate

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 11478

CONTEMPLATE = ['kontımpleyt] verb
1 bakmak * eşanlamlı : look at, stare at, regard, observe, watch, view
2 niyetinde olmak, tasarlamak * eşanlamlı : intend, plan, propose
3 üzerinde düşünmek * eşanlamlı : consider, deliberate, ponder, think about, study
İngilizce örnek : We are contemplating where to spend our honeymoon.
Türkçe çevirisi : Balayımızı nerede geçirmemiz gerektiğini düşünüyoruz.

1: 0 ms