• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

consistent

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 2319

CONSISTENT = [kın'sistınt] adjective
1 tutarlı, uyumlu * eşanlamlı : harmonious, agreeing, accordant, corresponding * karşıtanlamlı : inconsistent, contrary, opposed
İngilizce örnek : All the tests have shown consistent results.
Türkçe çevirisi : Bütün testler tutarlı sonuçlar verdi.
2 istikrarlı, tutarlı * eşanlamlı : regular, constant, unchanging * karşıtanlamlı : erratic

1: 0 ms