• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

consist

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 4014

CONSIST = [kın'sist] verb
1 (of) oluşmak * eşanlamlı : be composed of, contain, involve, compise
İngilizce örnek : The class consists of twenty two students.
Türkçe çevirisi : Sınıf yirmi iki öğrenciden oluşuyor.
İngilizce örnek : Water consists of oxygen and hydrogen.
Türkçe çevirisi : Su, oksijen ve hidrojenden oluşur.
2 (in) kapsamak, içermek
İngilizce örnek : Her job consists in typing letters and answering phone calls.
Türkçe çevirisi : Onun işi, mektup yazmayı ve telefona bakmayı kapsar.

CONSIST = nasıl okunur, okunuşu /kIn'sist/ eylem

1: 0 ms