• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

considerable

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 1001

CONSIDERABLE = [kın'sidırıbıl] adjective
1 büyük, bir hayli, epeyce, fazla * eşanlamlı : much, quite a lot, sizeable, plentiful * karşıtanlamlı : trifling
2 önemli, hatırı sayılır * eşanlamlı : important, significant, noteworthy, remarkable, distinguished, worthwhile
İngilizce örnek : We lent him a considerable sum of money.
Türkçe çevirisi : Ona ciddi miktarda para borç verdik.
İngilizce örnek : The defeat aroused considerable comment in the press.
Türkçe çevirisi : Yenilgi basında hatırı sayılır bir yoruma neden oldu.

1: 0 ms