• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

consider

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 738

CONSIDER = [kın'sidı] verb
1 düşünüp taşınmak * eşanlamlı : think of, think about
İngilizce örnek : I considered going to live abroad.
Türkçe çevirisi : Yurtdışında yaşamaya gitmeyi düşündüm.
İngilizce örnek : I considered the matter carefully.
Türkçe çevirisi : Meseleyi dikkatle düşünüp taşındım.
İngilizce örnek : I'm considering looking for a new job.
Türkçe çevirisi : Yeni bir iş aramayı düşünüyorum.
İngilizce örnek : We sat down and considered what to do.
Türkçe çevirisi : Oturup ne yapmamız gerektiğini düşündük.
2 olduğunu düşünmek, saymak * eşanlamlı : regard * karşıtanlamlı : ignore, disregard
İngilizce örnek : I consider that he is a fool.
Türkçe çevirisi : Onun aptal olduğunu düşünüyorum.
İngilizce örnek : I consider your attitude very foolish.
Türkçe çevirisi : Tutumunu çok aptalca buluyorum.
İngilizce örnek : Most women consider him a handsome man.
Türkçe çevirisi : Çoğu kadın onu yakışıklı buluyor.
3 göz önünde tutmak * karşıtanlamlı : estimate, take into account, judge, look upon
İngilizce örnek : Actually my fridge is in quite good condition, considering its age.
Türkçe çevirisi : Aslında buzdolabım, yaşı göz önüne alındığında, gayet iyi durumda.

1: 0 ms