• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

consequence

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 1893

CONSEQUENCE = (consequence nedir; consequence Türkçesi) Karapara aklama ve terörün finansmanı riskinin ekonomi ve finansal sistemde sebebiyet verdiği zarar veya olumsuz etki.

CONSEQUENCE = ['konsikwıns] noun
1 sonuç * eşanlamlı : outcome, result, issue * karşıtanlamlı : cause
İngilizce örnek : It is important to understand the consequences of one's actions.
Türkçe çevirisi : İnsanın hareketlerinin sonuçlarını anlaması önemlidir.
2 önem * eşanlamlı : importance, significance, weight, value, influence * karşıtanlamlı : insignificance

CONSEQUENCE nasıl okunur, okunuşu /'kOnsikwıns/ isim

1: 0 ms