• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

consequence

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 1893

ana kullanım

01. sonuç 02. netice 03. akıbet 04. önem 05. ehemmiyet 06. eser 07. semere

edebiyat

01. vargı

felsefe

01. vargı

fizik

01. sonuçlar

hukuk

01. sebep

mantık

01. vargı

CONSEQUENCE = ['konsikwıns] noun
1 sonuç * eşanlamlı : outcome, result, issue * karşıtanlamlı : cause
İngilizce örnek : It is important to understand the consequences of one's actions.
Türkçe çevirisi : İnsanın hareketlerinin sonuçlarını anlaması önemlidir.
2 önem * eşanlamlı : importance, significance, weight, value, influence * karşıtanlamlı : insignificance

CONSEQUENCE = Karapara aklama ve terörün finansmanı riskinin ekonomi ve finansal sistemde sebebiyet verdiği zarar veya olumsuz etki. [mali istihbarat > ne, nedir, ne demek]

1: 0 ms