• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

connection

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 1223

dilbilgisi

CONNECTION = [kı'nekşın] noun
1 bağlantı * eşanlamlı : link, junction, union
2 ilişki, bağ * eşanlamlı : relationship, association, tie, liaison, contact, intercourse * karşıtanlamlı : dissociation
İngilizce örnek : The murder had no connection with the burglary.
Türkçe çevirisi : Cinayetin hırsızlıkla ilişkisi yoktur.
3 aktarma
* in connection with = ile ilgili olarak
İngilizce örnek : The police are interrogating him in connection with the break-in.
Türkçe çevirisi : Polis onu, soygunla ilgili olarak sorguya çekiyor.

1: 0 ms