• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

congress

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 860

politika – Amekiran İngilizcesi 2

CONGRESS = ['kongres] noun
kongre, kurultay, toplantı * eşanlamlı : conference, meeting
İngilizce örnek : Congress is now in session.
Türkçe çevirisi : Kurultay şimdi toplantıda.
İngilizce örnek : We are invited to the national congress of publishers.
Türkçe çevirisi : Yayımcılar ulusal kurultayına davet edildik.
İngilizce örnek : The Congress in the United States corresponds to Parliament in England.
Türkçe çevirisi : Birleşik Devletlerdeki Kongre, İngiltere’deki Parlamentoya denk gelir.
İngilizce örnek : The International Congress of Gastroenterology will take place in Istanbul.
Türkçe çevirisi : Uluslararası Gastroenteroloji Kongresi İstanbul’da yapılacak.

1: 0 ms