• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

congregation

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 5579

CONGREGATION = [kongri'geyşin] noun
cemaat, topluluk
İngilizce örnek : The minister solemnly addressed his congregation.
Türkçe çevirisi : Bakan topluluğa ciddiyetle hitap etti.
İngilizce örnek : The priest was very sad to see his congregation getting smaller.
Türkçe çevirisi : Papaz, cemaatinin azaldığını görünce üzüldü.

1: 0 ms