• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

confuse

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 13687

CONFUSE = [kın'fyu: z] verb
şaşırtmak, kafasını karıştırmak; karıştırmak * eşanlamlı : bewilder, perplex, puzzle, mislead * karşıtanlamlı : enlighten, clarify
İngilizce örnek : I often confuse these two words.
Türkçe çevirisi : Bu iki sözcüğü sıkça karışıtırıyorum.
İngilizce örnek : You are confusing me with someone else.
Türkçe çevirisi : Beni başka birisi ile karıştırıyorsunuz.
İngilizce örnek : He was confused about the correct answer to the test question.
Türkçe çevirisi : Test sorusuna doğru yanıtla ilgili kafası karıştı.

CONFUSE = nasıl okunur, okunuşu /kIn'fyu:z/ eylem

1: 0 ms