• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

conform

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 7240

CONFORM = [kın'fo: m] verb
uymak * eşanlamlı : obey, submit, comply, adapt, adjust * karşıtanlamlı : rebel
İngilizce örnek : The school did not conform to the fire regulations.
Türkçe çevirisi : Okul, yangın yönetmeliğine uymadı.
İngilizce örnek : Products have to conform to certain standards.
Türkçe çevirisi : Ürünler, belli standartlara uymak zorundadır.

1: 0 ms