• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

confiscation

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 18920

ana kullanım

01. el koyma 02. müsadere 03. haciz 04. kamulaştırma 05. zoralım 06. istimlak 07. toplama 08. zorla alma

basın

01. gazetenin tolpatılması 02. toplatma

çevrebilim

01. müsadere

güvenlik

01. üsadere

hukuk

01. kamulaştırmaksızın elkoyma 02. mülkiyetin hazineye geçmesi 03. toplatma 04. elkoyma 05. gücemsel alım 06. ihtiyati haciz 07. zapt

tarım

01. mülkiyetin kamuya geçirilmesi

CONFISCATION = Bir suç işlendiğinin sabit olması üzerine mahkeme kararı ile suçun işlenmesinde kullanılan veya suçun işlenmesinden kaynaklanan mal varlığının mahkumun elinden sürekli olarak alınmasını sağlayan müsadere işlemi. Müsadere durumunda söz konusu mal varlığının mülkiyeti devlete geçmektedir. [mali istihbarat > ne, nedir, ne demek]

CONFISCATION = [konfis'keyşın] noun
el koyma, müsadere, haciz

1: 0 ms