• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

confine

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 10762

ana kullanım

havacılık

CONFINE = [kın'fayn] verb
1 kapatmak, hapsetmek * eşanlamlı : imprison, cage * karşıtanlamlı : release, free
İngilizce örnek : Mary is confined to bed with some virus infection.
Türkçe çevirisi : Bir virüs enfeksiyonundan Mary yatağa düştü.
İngilizce örnek : They confined him to a small cell for thirty hours.
Türkçe çevirisi : Onu otuz saat küçük bir hücreye hapsettiler.
2 sınırlandırmak * eşanlamlı : restrict, limit, bound
İngilizce örnek : Please confine your remarks to the subject under discussion.
Türkçe çevirisi : Lütfen sözlerinizi tartışılmakta olan konuya sınırlayın.

1: 0 ms