• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

condition

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 648

CONDITION = [kın'dişın] noun
1 durum, hal, vaziyet * eşanlamlı : situation, state, position
İngilizce örnek : My car is in good condition.
Türkçe çevirisi : Arabam iyi durumda.
İngilizce örnek : This house is in bad condition.
Türkçe çevirisi : Ev kötü durumda.
İngilizce örnek : The books are very old, but they're in good condition.
Türkçe çevirisi : Kitaplar çok eski, ama iyi durumda.
2 koşul, şart * eşanlamlı : circumstances, clause
İngilizce örnek : Are these conditions acceptable to your board?
Türkçe çevirisi : Bu koşullar sizin yönetim kurulunuza uygun mu?
İngilizce örnek : I like my present job and living conditions.
Türkçe çevirisi : Şu anki işimi ve yaşama koşullarımı seviyorum.
İngilizce örnek : The employees are complaining about working conditions.
Türkçe çevirisi : Çalışanlar, çalışma koşullarından şikâyet ediyor.
İngilizce örnek : I don't agree with some of the conditions of the contract.
Türkçe çevirisi : Sözleşmenin bazı koşullarına katılmıyorum.
3 genel sağlık durumu, kondisyon, form * eşanlamlı : health, shape, order, fitness
İngilizce örnek : My physical condition couldn't be better.
Türkçe çevirisi : Formum (bundan) daha iyi olamazdı.
¤ verb
1 şart koşmak
2 şartlandırmak
3 koşullandırmak
4 alıştırmak * eşanlamlı : habituate, accustom, adapt
* on condition that = eğer, şartıyla
İngilizce örnek : He agreed to do it on condition that he got paid in advance.
Türkçe çevirisi : Peşin ödeme yapılması koşuluyla onu yapmayı kabul etti.
İngilizce örnek : You can borrow my car on condition that you look after it.
Türkçe çevirisi : İyi bakman koşuluyla arabamı ödünç alabilirsin.
İngilizce örnek : You can go on condition that you're back by six.
Türkçe çevirisi : Saat altıda dönmen koşuluyla gidebilirsin.
* on no condition = asla, hiçbir surette
İngilizce örnek : On no condition should this door be left open.
Türkçe çevirisi : Hiçbir şekilde bu kapı açık bırakılmamalı.

1: 0 ms