• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

conclude

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 3762

ana kullanım 1

01. bitirmek 02. sona erdirmek 03. bitmek 04. sona ermek 05. sonucuna varmak 06. netice çıkarmak 07. çözmek 08. halletmek 09. anlaşmak 10. karara varmak 11. bağlamak 12. bir karara varmak 13. hükmetmek 14. iş bitirmek 15. kanaat hasıl etmek 16. karar vermek 17. sonuç çıkarmak 18. sonuca varmak 19. sonuçlamak 20. sonuçlandırmak 21. sonuçlanmak 22. akdetmek 23. anlaşma yapmak 24. düzenlemek 25. istintaç etmek 26. neticelendirmek 27. nihayet vermek 28. yapmak

ana kullanım 2

01. sonuca varma

edebiyat

01. toplama

mecaz

01. noktalamak

CONCLUDE = [kın'klu: d] verb
1 bitirmek * eşanlamlı : finish, end, close, terminate * karşıtanlamlı : begin, start
İngilizce örnek : The chairman concluded by thanking everybody for attending.
Türkçe çevirisi : Başkan, katıldığı için herkese teşekkür ederek (sözlerini) bitirdi.
2 bitmek
3 sonucuna varmak * eşanlamlı : infer, deduce, guess, assume, suppose
İngilizce örnek : The jury concluded that the man was guilty.
Türkçe çevirisi : Jüri, adamın suçlu olduğu sonucuna vardı.
4 karara varmak * eşanlamlı : decide, determine, negotiate, arrange

1: 0 ms