• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

conclude

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 3762

ana kullanım 2

CONCLUDE = [kın'klu: d] verb
1 bitirmek * eşanlamlı : finish, end, close, terminate * karşıtanlamlı : begin, start
İngilizce örnek : The chairman concluded by thanking everybody for attending.
Türkçe çevirisi : Başkan, katıldığı için herkese teşekkür ederek (sözlerini) bitirdi.
2 bitmek
3 sonucuna varmak * eşanlamlı : infer, deduce, guess, assume, suppose
İngilizce örnek : The jury concluded that the man was guilty.
Türkçe çevirisi : Jüri, adamın suçlu olduğu sonucuna vardı.
4 karara varmak * eşanlamlı : decide, determine, negotiate, arrange

1: 0 ms