• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

concern

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 1434

CONCERN = [kın'sö: n] verb
1 ilgilendirmek, ilişiği olmak * eşanlamlı : interest, affect, relate to, involve, regard, touch
İngilizce örnek : Your behavior does not concern me.
Türkçe çevirisi : Senin davranışın beni ilgilendirmiyor.
İngilizce örnek : It doesn't concern me.
Türkçe çevirisi : Beni ilgilendirmez.
2 kaygılandırmak, üzmek * eşanlamlı : disturb, trouble, worry, bother, distress
İngilizce örnek : Her children concern her a lot.
Türkçe çevirisi : Çocukları onu çok endişelendiriyor.
¤ noun
1 ilgi
İngilizce örnek : He showed her concern by asking after him.
Türkçe çevirisi : Onun hal hatırını sorarak ilgisini gösterdi.
İngilizce örnek : Thank you for your concern.
Türkçe çevirisi : İlginiz için teşekkür ederim.
2 kaygı
İngilizce örnek : Inflation and recession are the most serious public concerns this year.
Türkçe çevirisi : Enflasyon ve (ekonomik) durgunluk bu yılki en ciddi kamusal kaygılardır.
İngilizce örnek : My main concern is finishing the job right.
Türkçe çevirisi : Ana kaygım işi düzgün bir şekilde bitirmektir.
3 şirket, kuruluş, işletme
İngilizce örnek : There are some industrial concerns in this area.
Türkçe çevirisi : Bu bölgede birkaç endüstriyel şirket vardır.

1: 0 ms