• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

compulsory

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 7358

COMPULSORY = [kım'palsıri] adjective
zorunlu * eşanlamlı : obligatory, necessary * karşıtanlamlı : voluntary, optional
İngilizce örnek : Compulsory education in many countries continues to the twelfth grade.
Türkçe çevirisi : Birçok ülkede zorunlu eğitim, on ikinci sınıfa kadar devam eder.
İngilizce örnek : Education from the age of seven is compulsory in Turkey.
Türkçe çevirisi : Yedi yaşından itibaren eğitim Türkiye’de zorunludur.

1: 0 ms