• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

compromise

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 4386

yöntembilim

COMPROMISE = ['komprımayz] noun
uzlaşma, ödün, taviz * eşanlamlı : concession, agreement, give and take
İngilizce örnek : A lot of compromise is necessary to make a success of marriage.
Türkçe çevirisi : Evliliği başarılı kılmak için birçok taviz gerekir.
İngilizce örnek : We must find a compromise that is acceptable to both sides.
Türkçe çevirisi : Her iki taraf için de uygun bir uzlaşma yolu bulmalıyız.
¤ verb
1 uzlaşmak * eşanlamlı : agree, convede, compose, give and take
2 şerefine gölge düşürmek

COMPROMISE = nasıl okunur, okunuşu /'kOmprImayz/ isim

1: 1 ms