• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

compound

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 3428

ana kullanım 1

01. katmak 02. eklemek 03. artırmak 04. birleştirmek 05. davadan vazgeçmek 06. bileşik faiz hesaplamak 07. anlaşmaya vardırmak 08. arttırmak 09. bileşik faiz ödemek 10. bileştirmek 11. borç üzerinde alacaklı ile anlaşmak 12. çoğaltmak 13. karıştırmak 14. şiddetlendirmek 15. suçu örtbas etmek 16. terkip etmek 17. vazgeçmek 18. anlaşmak 19. çeşitli maddeleri karıştırarak yapmak 20. çözmek 21. halletmek 22. örtbas etmek 23. takipten vazgeçmek 24. taksitle ödemek 25. uzlaşmak 26. uzlaştırmak

ana kullanım 2

01. bileşim 02. terkip 03. alaşım 04. bileşik sözcük 05. bileşik 06. karışık 07. binalar topluluğu 08. birçok kısımdan oluşan 09. birleşik 10. karışım 11. karma 12. mürekkep 13. ağıl 14. bileşik kelime 15. birleşmiş 16. ecza 17. karıştırılma 18. karıştırma 19. kompaund 20. mandıra 21. murekkep 22. terkibi

askeri

01. açık esir kampı

demiryolu

01. kompaund

dilbilim

01. bileşik biçim

fizik

01. katışık

hekimlik

01. kompound

hukuk

01. alacaklı ile uzlaşmak 02. konkordato teklifini kabul etmek 03. mükerrer

inşaat

01. kimyasal 02. macun

matematik

01. karma

mimarlık

01. karışım

oto

01. karıştırılan iki veya daha fazla bileşen

teknik

01. bileşen 02. birleştirme 03. kimyasal bileşim

ticaret

01. hesaplamak 02. tahakkuk ettirmek

yerbilim

01. bileşen

COMPOUND = [kım'paund] adjective
bileşik * eşanlamlı : composite, complex
¤ verb
1 katmak, eklemek * eşanlamlı : mix, blend, mingle
2 birleştirmek * eşanlamlı : combine, unite * karşıtanlamlı : separate
¤ noun
bileşim
İngilizce örnek : There are many carbon compounds.
Türkçe çevirisi : Birçok karbon bileşimleri vardır.
* compound interest = bileşik faiz

1: 0 ms