• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

composition

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 1720

COMPOSITION = [kompı'zişın] noun
1 bileşim
İngilizce örnek : The chemist is analyzing the composition of the substance.
Türkçe çevirisi : Kimyager maddenin bileşimini analiz ediyor.
2 beste
İngilizce örnek : That is a composition for violin.
Türkçe çevirisi : Bu keman için bir bestedir.
3 kompozisyon
İngilizce örnek : When I arrived at the classroom, the students were writing a composition.
Türkçe çevirisi : Sınıfa vardığım zaman öğrenciler kompozisyon yazıyordu.
4 nitelik, yapı

COMPOSITION = (composition nedir; composition Türkçesi) Alacaklıların çoğunluğunun onayıyla borçlunun borçlarını tasfiye anlaşması. Konkordato.

1: 0 ms