• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

complete

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 610

ana kullanım

hekimlik

COMPLETE = [kım'pli: t] adjective
1 tam, tüm, eksiksiz * eşanlamlı : full, entire, whole, total * karşıtanlamlı : incomplete
İngilizce örnek : Watching this programme is a complete waste of time.
Türkçe çevirisi : Bu programı izlemek tam bir vakit kaybıdır.
2 tamam, bitmiş * eşanlamlı : over, ended, finished * karşıtanlamlı : unfinished, incomplete
İngilizce örnek : I'm writing an article but it's not complete yet.
Türkçe çevirisi : Bir makale yazıyorum ama henüz tamam değil.
¤ verb
1 tamamlamak, bitirmek * eşanlamlı : finish, end, terminate, fulfil, accomplish
İngilizce örnek : She is working hard in order to complete the report.
Türkçe çevirisi : Raprou tamamlamak içn sıkı çalışıyor.
İngilizce örnek : The work must be completed within a week.
Türkçe çevirisi : İş bir hafta içinde tamamlanmalıdır.
İngilizce örnek : Would you mind completing this questionnaire?
Türkçe çevirisi : Bu anketi tamamlar mısınız?
2 bütünlemek

COMPLETE nasıl okunur, okunuşu /kım'pli:t/ sıfat

1: 0 ms