• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

comparison

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 1529

COMPARISON = [kım'perisın] noun
1 karşılaştırma, mukayese * eşanlamlı : collation, contrast, distinction, comparability
İngilizce örnek : He put the two cellphones together so that we could make a comparison.
Türkçe çevirisi : Karşılaştırma yapabilmemiz için iki cep telefonunu yan yana koydu.
2 benzerlik * eşanlamlı : resemblance, likeness, similarity
* in comparison (with sb/sth) = karşılaştırıldığında, kıyasla, oranla
İngilizce örnek : Her new job seems very easy, in comparison with the one she had before.
Türkçe çevirisi : Daha önceki işine kıyasla yeni işi çok kolay görünüyor.
İngilizce örnek : In comparison with English, Chinese pronunciation is difficult.
Türkçe çevirisi : İngilizceyle kıyasla, Çincenin telaffuzu zordur.

COMPARISON = nasıl okunur, okunuşu /kIm'pErisın/ isim

1: 0 ms