• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

communicate

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 4580

COMMUNICATE = [kı'myu: nikeyt] verb
1 (haber, düşünce, vb) geçirmek, nakletmek, iletmek, bildirmek, açıklamak * eşanlamlı : convey, transmit, impart, reveal, divulge, inform, tell, declare * karşıtanlamlı : conceal, withhold
İngilizce örnek : Janet has trouble communicating her ideas to others.
Türkçe çevirisi : Janet’in fikirlerini diğer insanlara karşı dile getirmekte sorunu var.
İngilizce örnek : Although she talks well, she doesn't always communicate what she wants to say.
Türkçe çevirisi : İyi konuşmasına karşın, söylemek istediği şeyi her zaman ifade etmez.
2 (with) görüş alışverişi yapmak, iletişim kurmak * eşanlamlı : converse, commine, correspond, ring up, contact, get in touch
İngilizce örnek : Some African tribes communicate using drums.
Türkçe çevirisi : Bazı Afrika kabileleri davul kullanarak haberleşir.
3 birleşmek

COMMUNICATE = nasıl okunur, okunuşu /kI'myu:nikeyt/ eylem

1: 0 ms