• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

commit

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 5483

COMMIT = [kı'mit] verb
1 yapmak, işlemek * eşanlamlı : do, perform, carry out
İngilizce örnek : He committed a crime and then went abroad.
Türkçe çevirisi : Suç işledi ve ondan sonra yurtdışına gitti.
İngilizce örnek : Not only did he steal but he also committed murder.
Türkçe çevirisi : Sadece hırsızlık yapmadı aynı zamanda cinayet de işledi.
2 (hapishane, hastane vb.) kapatmak, yatırmak
İngilizce örnek : He was committed to Metris for ten years.
Türkçe çevirisi : On yıl Metris’e yatırıldı.
3 üstlenmek, söz vermek

1: 0 ms