• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

commission

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 922

COMMISSION = [kı'mişın] noun
1 iş, görev * eşanlamlı : duty, task, mission
2 yetki * eşanlamlı : authority
3 kurul, heyet, komisyon * eşanlamlı : committe, board, council
İngilizce örnek : A commission was appointed to investigate the matter.
Türkçe çevirisi : Meseleyi araştırmak için bir kurul atandı.
4 komisyon, yüzde * eşanlamlı : allowance, percentage, share, fee, brokerage
İngilizce örnek : He gets a commission on all sales.
Türkçe çevirisi : Bütün satışlardan komisyon alıyor.
İngilizce örnek : Unless he sells more he won't get much commission.
Türkçe çevirisi : Daha çok satmadıkça çok komisyon alamaz.
¤ verb
görevlendirmek * eşanlamlı : delegate, appoint, authorize, empower, depute
İngilizce örnek : The mayor commissioned the architect to design the bridge.
Türkçe çevirisi : Belediye başkanı köprünün planını yapması için mimarı görevlendirdi.

1: 0 ms