• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

commerce

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 2156

COMMERCE = ['komö: s] noun
ticaret, tecim * eşanlamlı : trade, business, marketing, barter, exchange, merchandising
İngilizce örnek : Commerce between the two countries thrives.
Türkçe çevirisi : İki ülke arasındaki ticaret gelişiyor.
İngilizce örnek : Industry and commerce are important in the economy.
Türkçe çevirisi : Endüstri ve ticaret ekonomide önemlidir.
* chamber of commerce = ticaret odası
İngilizce örnek : There is a meeting of the Chamber of Commerce.
Türkçe çevirisi : Ticaret Odası toplantısı var.

COMMERCE = nasıl okunur, okunuşu /'kOmö:s/ isim

1: 0 ms