• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

commend

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 17475

COMMEND = [kı'mend] verb
1 övmek, takdir etmek * eşanlamlı : praise, laud, applaud * karşıtanlamlı : blame, criticize
İngilizce örnek : The manager commended the worker for his hard work.
Türkçe çevirisi : Müdür sıkı çalışmasından dolayı işçiyi övdü.
2 emanet etmek
İngilizce örnek : She commended his children to her sister's care.
Türkçe çevirisi : Çocuklarını kız kardeşinin bakımına emanet etti.
3 tavsiye etmek * eşanlamlı : recommend

1: 0 ms