• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

combine

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 4809

bilişim

COMBINE = [kım'bayn] verb
birleşmek; birleştirmek * eşanlamlı : connect, join, unite, put together, link, blend, mix * karşıtanlamlı : divide, separate
İngilizce örnek : Hydrogen combines with oxygen to form water.
Türkçe çevirisi : Hidrojen oksijenle birleşerek suyu oluşturur.
İngilizce örnek : Opera combines music and drama.
Türkçe çevirisi : Opera müzik ile dramayı (tiyatroyu) birleştirir.
İngilizce örnek : He combines good taste and intelligence.
Türkçe çevirisi : İyi lezzet ve zekâyı birleştirir.
* combine harvester = biçerdöver

1: 0 ms