• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

comb

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 13588

COMB = [koum] noun
tarak
İngilizce örnek : He has a cheap plastic comb.
Türkçe çevirisi : Ucuz plastik bir tarağı var.
¤ verb
taramak
İngilizce örnek : You must comb your hair.
Türkçe çevirisi : Saçını taramalısın.
İngilizce örnek : Her fuzzy hair is difficult to comb.
Türkçe çevirisi : Kabarık saçının taranması zor.

1: 0 ms