• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

collapse

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 5157

eylem / verb 06

eylem / verb 09 – ships

eylem / verb 10 – computing

isim / noun 6 – ships

isim / noun 7 – technical

COLLAPSE = [kı'leps] verb
1 çökmek; yıkılmak * eşanlamlı : fall, break down, founder, drop
İngilizce örnek : The table will collapse if you stand on it.
Türkçe çevirisi : Masanın üzerine çıkarsan çöker.
İngilizce örnek : During a strong earthquake, some old buildings will collapse.
Türkçe çevirisi : Güçlü deprem sırasında bazı eski binalar çökecektir.
İngilizce örnek : On hearing the news, she collapsed.
Türkçe çevirisi : Haberi duyunca yere yığıldı.
İngilizce örnek : He collapsed from exhaustion.
Türkçe çevirisi : Yorgunluktan yığılıp kaldı.
2 açılır kapanır olmak * eşanlamlı : fold
¤ noun
1 çöküş, yıkılış, çökme * eşanlamlı : breakdown, fall, subsidence
İngilizce örnek : People must be stopped from entering the building, as it's in danger of collapse.
Türkçe çevirisi : Çökme tehlikesi olduğu için insanların binaya girmesi engellenmeli.
2 ani düşüş, yıkım * eşanlamlı : destruction, downfall
3 başarısızlık * eşanlamlı : failure

1: 0 ms