• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

cold

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 966

ana kullanım

01. soğuk 02. itici 03. üşümüş 04. soğumuş 05. frijit 06. soğuk hava 07. soğuk algınlığı 08. nezle 09. antipatik 10. bakımsızlık 11. can sıkıcı 12. cinsel istek duymayan 13. dondurucu 14. donuk 15. düşük 16. düşük ısı 17. hissiz 18. içten olmayan 19. ilgisiz 20. ingin 21. kayıtsız 22. kuru 23. nevazil 24. serinkanlı 25. sevimsiz 26. sokulgan olmayan 27. tamamıyla 28. uzak 29. barit 30. baygın 31. duygusuz 32. kaçınılmaz 33. kanı soğuk 34. kesin olarak 35. sakin 36. sıkıcı 37. soğukkanlı 38. soğuklama 39. soğukluk 40. tumağı 41. yapmacık

argo

01. baygın 02. bilincini yitirmiş 03. bilinçsiz

inşaat

01. soğutulmuş

şeker

01. soğukluk

tarım

01. kanatlılarda bulaşıcı nezle 02. koriza

COLD = Isı yoksunluğu. Belirgin veya normallerin altında olacak şekilde sıcaklığın düşük olması durumu. Göreceli bir kavramdır. [meteoroloji > ne, nedir, ne demek]

COLD = [kould] adjective
soğuk * eşanlamlı : cool, chill, chilly, freezing, icy * karşıtanlamlı : hot, warm, temperate
İngilizce örnek : The winter is cold.
Türkçe çevirisi : Kış soğuk olur.
İngilizce örnek : Waiter, this soup is cold.
Türkçe çevirisi : Garson, bu çorba soğuk.
¤ noun
1 soğuk * eşanlamlı : coldness, chilliness, frost
İngilizce örnek : He shivered with cold.
Türkçe çevirisi : Soğuktan titredi.
İngilizce örnek : His heavy coat protects him against the cold.
Türkçe çevirisi : Onun ağır paltosu onu soğuğa karşı koyuyor.
İngilizce örnek : Don't stand out there in the cold; come in.
Türkçe çevirisi : Orda soğukta dikelme, içeri gel.
İngilizce örnek : Nearly everybody suffers from colds in winter.
Türkçe çevirisi : Kışın soğuktan hemen herkes rahatsız olur.
2 nezle
İngilizce örnek : Have you got a cold?
Türkçe çevirisi : Nezle mi oldun?
* cold war = soğuk savaş
* catch a cold = nezle olmak; üşütmek
İngilizce örnek : You'll catch cold if you go out like that.
Türkçe çevirisi : Bu şekilde dışarı çakarsan nezle olursun.
İngilizce örnek : She caught a cold by standing in the rain.
Türkçe çevirisi : Yağmurda dikelmekten nezle oldu.

1: 0 ms