• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

coincide

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 10760

COINCIDE = [kouin'sayd] verb
1 aynı zamana rastlamak, çatışmak * eşanlamlı : synchronize, be concurrent, coexist, occur simultaneously
İngilizce örnek : Our arrival coincided with a heavy rain.
Türkçe çevirisi : Varışımız şiddetli bir yağmurla aynı zamana denk geldi.
2 (düşünce, vb) uymak * eşanlamlı : agree, correspond, harmonize
İngilizce örnek : Her ideas exactly coincide with mine.
Türkçe çevirisi : Onun görüşleri benimkine tamamen uyuyor.

1: 0 ms