• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

coarse

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 6013

ana kullanım

01. kaba 02. terbiyesiz 03. bayağı 04. adi 05. işlenmemiş 06. iri taneli 07. aşağılık 08. dağlı 09. düşük kaliteli 10. eşek gibi 11. hamhalat 12. hantal 13. hoyrat 14. kaba saba 15. kalın 16. kubat 17. şenlik görmemiş 18. aba gibi 19. abullabut 20. büyük 21. dağda büyümüş 22. daltaban 23. direk gibi 24. gubat 25. ilkel 26. kalitesiz 27. pırpıt 28. yontulmamış

argo

01. yontulmamış

havacılık

01. iri

inşaat

01. çok kaba 02. iri

tarım

01. iri

teknik

01. büyük taneli

COARSE = [ko: s] adjective
1 kaba, terbiyesiz * eşanlamlı : rude, impolite * karşıtanlamlı : polite
İngilizce örnek : His joke was coarse.
Türkçe çevirisi : Onun fıkrası terbiyesizce idi.
İngilizce örnek : His voice was coarse.
Türkçe çevirisi : Sesi kabaydı.
2 bayağı, adi * eşanlamlı : vulgar
3 kaba, pütürlü, iri taneli * eşanlamlı : rough, crude
İngilizce örnek : He was wearing a coarse skirt.
Türkçe çevirisi : Kaba bir etek giyiyordu.
İngilizce örnek : We can use coarse salt, not refined one.
Türkçe çevirisi : Rafine değil de kaba taneli tuz kullanabiliriz.

1: 0 ms