• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

coarse

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 6013

havacılık

tarım

COARSE = [ko: s] adjective
1 kaba, terbiyesiz * eşanlamlı : rude, impolite * karşıtanlamlı : polite
İngilizce örnek : His joke was coarse.
Türkçe çevirisi : Onun fıkrası terbiyesizce idi.
İngilizce örnek : His voice was coarse.
Türkçe çevirisi : Sesi kabaydı.
2 bayağı, adi * eşanlamlı : vulgar
3 kaba, pütürlü, iri taneli * eşanlamlı : rough, crude
İngilizce örnek : He was wearing a coarse skirt.
Türkçe çevirisi : Kaba bir etek giyiyordu.
İngilizce örnek : We can use coarse salt, not refined one.
Türkçe çevirisi : Rafine değil de kaba taneli tuz kullanabiliriz.

1: 0 ms