• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

clothes

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 2501

ana kullanım

01. giysi 02. elbise 03. kıyafet 04. don 05. esvap 06. faça 07. giyecek 08. giyim 09. giyim kuşam 10. urba 11. üst baş 12. çamaşır 13. çul 14. elbiseler 15. giyim eşyası 16. örtüler 17. ruba 18. sandık eşyası 19. soyka 20. üst 21. üstbaş 22. yatak takımı 23. yatak takımları

bilişim

01. giysiler

CLOTHES = [kloudz] noun
giysi, elbise * eşanlamlı : dress, clothing, garments, costume, wardrobe
İngilizce örnek : He has his best clothes on.
Türkçe çevirisi : Üstünde en iyi elbiseleri var.
İngilizce örnek : I don’t have any clean clothes left.
Türkçe çevirisi : Hiç temiz elbisem kalmadı.
İngilizce örnek : Your clothes haven't dried yet.
Türkçe çevirisi : Elbiselerin henüz kurumadı.

1: 0 ms