• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

clarify

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 8748

CLARIFY = ['klerifay] verb
1 açıklamak, açıklık getirmek * eşanlamlı : explain, elaborate, make clear, simplify * karşıtanlamlı : obscure, confuse
İngilizce örnek : The following statement clarifies the issue.
Türkçe çevirisi : Aşağıdaki ifade soruna açıklık getirmektedir.
2 arıtmak * eşanlamlı : purify, refine, filter * karşıtanlamlı : pollute

CLARIFY = clarify nedir; clarify ne demek; clarify Türkçesi; clarify nasıl okunur, okunuşu /'klErifay/ eylem

1: 0 ms