• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

choose

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 1682

CHOOSE = [çu: z] verb
chose [çouz], chosen ['çouzın]
1 seçmek * eşanlamlı : pick, select
İngilizce örnek : You can choose between milk chocolate and plain chocolate.
Türkçe çevirisi : Sütlü çikolata ve sade çikolata arasından bir seçim yapabilirsiniz.
İngilizce örnek : I chose a pair of shoes to go with my new suit.
Türkçe çevirisi : Yeni takım elbiseme gidecek bir çift ayakkabı seçtim.
İngilizce örnek : They chose Temel as chairperson.
Türkçe çevirisi : Temel’i başkan olarak seçtiler.
İngilizce örnek : We chose you for the job because of your experience.
Türkçe çevirisi : Deneyiminden dolayı iş için seni seçtik.
2 karar vermek * eşanlamlı : decide
İngilizce örnek : After drinking one glass of raki, he chose to drink more.
Türkçe çevirisi : Bir bardak rakı içtikten sonra daha çok içmeye karar verdi.

CHOOSE = nasıl okunur, okunuşu /çu:z/ eylem [past tense : chose, past participle : chosen, -ing : choosing]

1: 0 ms