• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

character

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 503

ana kullanım

ana kullanım 1

hekimlik

CHARACTER = ['keriktı] noun
1 karakter, kişilik * eşanlamlı : personality, disposition, nature
İngilizce örnek : When she learned of his bad character, she finished with him.
Türkçe çevirisi : Onun kötü karakterini öğrenince ondan ayrıldı.
2 nitelik, özellik * eşanlamlı : qualities, features, characteristics
İngilizce örnek : The situation has assumed a dangerous character.
Türkçe çevirisi : Durum tehlikeli bir nitelik kazandı.
3 karakter, kişi * eşanlamlı : person, individual
İngilizce örnek : My favourite character in the film is the detective.
Türkçe çevirisi : Bu filmdeki en sevdiğim karakter detektiftir.
İngilizce örnek : Who's your favourite character in this series?
Türkçe çevirisi : Bu dizideki en sevdiğin karakter kimdir?
4 karakter, yazı
İngilizce örnek : It is really difficult to learn Chinese characters.
Türkçe çevirisi : Çince karakterleri öğrenmek gerçekten zordur.

1: 0 ms