• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

chair

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 2203

eğitim

CHAIR = [çeı] noun
1 iskemle, sandalye * eşanlamlı : seat, stool, bench
İngilizce örnek : He drew his chair closer to the table.
Türkçe çevirisi : Sandalyesini masaya yaklaştırdı.
İngilizce örnek : He sat down in the chair and read his novel.
Türkçe çevirisi : Sandalyeye oturdu ve romanını okudu.
2 makam, koltuk * eşanlamlı : throne
3 profesörlük kürsüsü * eşanlamlı : professorship
İngilizce örnek : Who is going to get the chair after Professor Çapan retires?
Türkçe çevirisi : Profesör Çapan emekli olduktan sonra kürsüye kim geçecek?
¤ verb
(toplantı) başkan olmak, yönetmek, başkanlık yapmak * eşanlamlı : preside over, lead, supervise, manage
İngilizce örnek : He asked me if I would chair the meeting.
Türkçe çevirisi : Toplantıya başkanlık yapıp yapmayacağımı sordu.

1: 0 ms