• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

certain

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 252

ana kullanım

01. kesin 02. muhakkak 03. emin 04. kuşkusuz 05. belirli 06. bazı 07. kimi 08. belli başlı 09. birtakım 10. falanca 11. itimat edilir 12. kaçınılmaz 13. kararlaşmış 14. kati 15. mutlak 16. şüphesi olmayan 17. şüphesiz 18. muayyen 19. belirlenmiş 20. belli 21. falan 22. garanti 23. garantili 24. güvenilir 25. pekin 26. yüzde yüz

eğitim

01. kategorik

felsefe

01. pekin

finans

01. serten

matematik

01. kat'i

CERTAIN = ['sö: tın] adjective
1 kesin, kati * eşanlamlı : unquestionable, undoubted, absolute * karşıtanlamlı : doubtful, uncertain
İngilizce örnek : It's not certain that they can repay the loan.
Türkçe çevirisi : Krediyi geri ödeyebilecekleri kesin değil.
2 emin, kuşkusuz * eşanlamlı : sure, confident, assured
İngilizce örnek : I start early to make certain that I won't be late.
Türkçe çevirisi : Geç kalmamaktan emin olmak için erken yola çıkarım.
İngilizce örnek : I'm not certain about the date, but I think it was two weeks ago.
Türkçe çevirisi : Tarih konusunda emin değilim ama sanırım iki hafta önceydi.
3 belirli, kesin * eşanlamlı : definite, particular, decided, settled, established
İngilizce örnek : At a certain temperature, metals melt.
Türkçe çevirisi : Metal belli bir sıcaklıkta erir.
İngilizce örnek : You expect a certain amount of comfort on a coach.
Türkçe çevirisi : Yolcu otobüsünde belli bir miktar konfor beklenir.

1: 0 ms