• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

cem

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 13580

teknik

cem = yığmak [eski terim - öz Türkçe]

CEM = (cem nedir; cem ne demek; cem İngilizcesi) 1. Toplama, bir araya getirme: «Haymana'da ayrıca kuvvet cemine teşebbüs ettiler.» - Atatürk. 2. db. esk. Çokluk. 3. mat. esk. Toplama.

CEM = (cem nedir; cem ne demek; cem İngilizcesi) Bulaşıcı kısrak metritisi.

CEM = (cem nedir; cem ne demek; cem İngilizcesi) Cam.

CEM = (cem nedir; cem ne demek; cem İngilizcesi) Çayır, çimen.

CEM = (cem nedir; cem ne demek; cem İngilizcesi) Tencere.

cem

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 56549

1: 0 ms