• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

cautious

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 8291

CAUTIOUS = ['ko: şıs] adjective
dikkatli, tedbirli, sakıngan * eşanlamlı : careful, wary, heedful, watchful, vigilant * karşıtanlamlı : heedless, indiscreet, rash
İngilizce örnek : He's a very cautious driver, and never goes too fast.
Türkçe çevirisi : Çok dikkatli bir sürücü, ve hiçbir zaman aşırı hızla gitmez.

1: 6 ms