• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

catastrophe

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 10761

CATASTROPHE = [kı'testrıfi] noun
yıkım, felaket, facia * eşanlamlı : disaster, calamity, mishap, misfortune, cataclysm * karşıtanlamlı : blessing triumph
İngilizce örnek : The company faces a financial catastrophe.
Türkçe çevirisi : Şirket mali bir felaketle karşı karşıya.

1: 0 ms