• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

casualty

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 16205

sigorta

CASUALTY = ['kejuılti] noun
1 kazazede, yaralı
İngilizce örnek : The landslide caused many casualties.
Türkçe çevirisi : Toprak kayması birçok zayiata neden oldu. (Birçok kişi toprak kaymasında yaralandı.)
2 ask. zayiat, kayıp
İngilizce örnek : Our army suffered heavy casualties.
Türkçe çevirisi : Ordumuz ağır kayıplar verdi.
* Casualty Ward/Department = ilkyardım koğuşu
İngilizce örnek : The wounded soldier was taken to casualty department.
Türkçe çevirisi : Yaralı askerler ilkyardım koğuşuna alındılar.

1: 0 ms