• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

cashier

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 20862

bilişim

sağlık

CASHIER = [ke'şiı] noun
kasiyer * eşanlamlı : teller, bank clerk, banker, accountant
İngilizce örnek : The cashier made a mistake.
Türkçe çevirisi : Kasiyer hata yaptı.
İngilizce örnek : The cashier in this supermarket is too slow.
Türkçe çevirisi : Bu süpermarketteki kasiyer çok yavaş.

1: 0 ms